در حال بارگذاری...
معرفی مدیر عامل10 مهر
بازگشت
    معرفی مدیر عامل معرفی مدیر عامل10 مهر

    جناب اقای محمد علی عبدی، با مصوبه هئیت مدیره محترم شرکت گردشگری نمونه چالیدره در مورخه1397/3/29 به عنوان مدیر عامل منطقه نمونه گردشگری چالیدره انتخاب گردید.