در حال بارگذاری...
معرفی هیئت مدیره10 مهر
بازگشت
  معرفی هیئت مدیره معرفی هیئت مدیره10 مهر

  اعضای هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره   

  جناب آقای مهندس یزدان پناه ( رئیس هیئت مدیره)

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس علیرضا خادم پیر (نایب رئیس هیئت مدیره)

  ****************************************

   

  جناب آقای مهندس سید حسن حسینی

  ****************************************

   

   

   

   

  جناب آقای  مهندس محمد علی خدیوی

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس وفاکیش

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس فرشچی

  ****************************************

   

   

   جناب آقای مهندس سماکار

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای محمد غلامی( عضو شورا)

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای حسین ثابت گلستانی ( عضو شورا)

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای محمد رجب زاده مقدم  ( عضو شورا)

   

  ****************************************