در حال بارگذاری...
جلسه مدیران مناطق نمونه گردشگری کشور13 شهریور
بازگشت

    جلسه مدیران مناطق نمونه گردشگری کشور با حضور جناب آقای دکتر ارجمندی، مدیر کل مناطق نمونه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور