در حال بارگذاری...
بازگشت
  اداری اداری17 مهر

   

   

  جناب آقای محمد علی عبدی

  مدیر عامل

  *************************************

   

   

  جناب آقای سید احمد پورموسوی

  مدیر روابط عمومی وسرپرست اداری

     

  *************************************

   

   

  جناب آقای رامبد کاوه

  سرپرست مالی

      

  *************************************

   

   

  جناب آقای حمزه ابراهیمی 

  رئیس دفتر مدیر عامل

   

  *************************************

   

   

  جناب آقای سید هادی شفایی

  مشاور مدیر عامل  و دبیر معین اقتصادی شهرستان طرقبه شاندیز

   

  *************************************

   

   

  جناب آقای مجتبی مصدقی

  مشاور حقوقی

   

  *************************************

   

   

  جناب آقای اسماعیل مافی نژاد

  مسئول فنی و عمران

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای رحیم مصدقیان

  مدیر چالی یک

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای سعید مهرور

  مدیر چالی دو

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای  وحید بهادری

  مدیر اجرایی

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای نادر شبانی

  مسئول فضای سبز

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای ناصر نوچاهی

  مسئول تاسیسات

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای سید سعید حسینی مقدم

  سرشیفت انتظامات