در حال بارگذاری...
بازگشت
  اداری اداری17 مهر

   

   

  جناب آقای حمید رحیمیان

  مدیر عامل

  *************************************

   

   

   

   

   

   

  جناب آقای مرتضی توسلی

  معاون اداری و مالی

   

  *************************************

   

  جناب آقای سید احمد پورموسوی

  مسئول امور اداری   

  *************************************

   

   

  جناب آقای رامبد کاوه

   مسئول امور مالی

      

  *************************************

   

   

  جناب آقای حمزه ابراهیمی 

  مسئول دفتر مدیر عامل

   

  *************************************

   

   

  جناب آقای مجتبی مصدقی

  مشاور حقوقی

   

  *************************************

   

   

  جناب آقای اسماعیل مافی نژاد

  مسئول فنی و عمران

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای رحیم مصدقیان

  کارشناس معماری

   *************************************

   

   

  جناب آقای  وحید بهادری

  کارشناس اجرایی

   

   *************************************

   

   

  جناب آقای نادر شبانی

  کارشناس فضای سبز

   

   *************************************

   

   

   

   

  سرکار خانم فاطمه زعفرانی

  کارشناس روابط عمومی

   

   *************************************

   

   

   

   

   

  سرکار خانم سمیه درویشی

  دبیرخانه و کار گزینی

   

   *************************************

   

   

   

   

   

   

  سرکار خانم زهرا افکار 

  خدمات

   

   *************************************

   

   

   

   

   

   

  جناب آقای مهدی شوقانی فر

  انباردار

   

   *************************************

   

   

   

   

   

   

  جناب آقای رسول گوارا

  کارپرداز

   

   *************************************

   

   

   

   

   

   

  جناب آقای علی ریحانی

  حسابدار

   

   *************************************