در حال بارگذاری...
بازگشت
  حوزه فنی و عمران حوزه فنی و عمران07 اردیبهشت

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیکی

  معاون فنی و عمران

  رحیم مصدقیان

  209

  31424

   

  سرپرست حوزه فضای سبز

  نادر شبانی

  211

  31424