در حال بارگذاری...
بازگشت
  حوزه مدیریت حوزه مدیریت10 مهر

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیکی

  مدیر عامل

  حمید رضا ضیائی رحیمیان

  ----

  31424

   

  مدیر حوزه مدیر عامل

  حمزه ابراهیمی

  200

   

   

   روابط عمومی

  فاطمه زعفرانی

  400

   

  f.zaeferani6@gmil.com