در حال بارگذاری...
بازگشت
  معرفی هیئت مدیره معرفی هیئت مدیره10 مهر

  اعضای هیئت مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره   

  جناب آقای مهندس یزدان پناه ( معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی)

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس کرمانی(مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ) 

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس علیرضا خادم پیر (نایب رئیس هیئت مدیره)

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس سید حسن حسینی

   

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای  مهندس محمد علی خدیوی

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس وفاکیش

   

  ****************************************

   

   

  جناب آقای مهندس فرشچی

   

  ****************************************

   

   

   

  جناب آقای مهندس سماکار

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای محمد غلامی( عضو شورا)

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای حسین ثابت گلستانی ( عضو شورا)

   

  ****************************************

   

   

    جناب آقای محمد رجب زاده مقدم  ( عضو شورا)

   

  ****************************************