در حال بارگذاری...
بازگشت
  معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی07 اردیبهشت

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیکی

  معاون اداری و مالی

   

  213

  31424

   

  مشاور حقوقی

  مجتبی مصدقی

  -----

   

   

  کارشناس اجرایی

  وحید بهادری

  300

   

   

   
   
   
   
   
  مالی

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیکی

  سرپرست حوزه  مالی

  رامبد کاوه

  205

  31424

   

  حسابدار

  علی ریحانی

  -----

   

   

  انباردار

  مهدی شوقانی

  209

   

   

   
   

   

  اداری

   

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیکی

  سرپرست حوزه اداری سید احمد پور موسوی 207    

  مسئول امور اداری و دبیرخانه

  سمیه درویشی

  204

  31424

   

  کارپرداز

  رسول گوارا

  -----

   

   

  خدمات

  زهرا افکار

  208