در حال بارگذاری...
بازگشت
  حوزه مدیریت حوزه مدیریت10 مهر

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

  مدیر عامل

  حمید رضا ضیائی رحیمیان

  --------

  31424

  --------

  مدیر حوزه مدیرعامل

  حمزه ابراهیمی

  200

  ------

   

   
   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

  حراست

  سید احمد پورموسوی

  207

   

   

   

   

  سمت

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  تلفن

  پست الکترونیک

  روابط عمومی

  فاطمه زعفرانی

  400

  09394004002

  chalidarreh@gmail.com