در حال بارگذاری...
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی مجموعه نمونه گردشگری چالیدره دکتر ارجمندی مدیر کل مناطق نمونه گردشگری کشور جمعه 19 مهر ماه از این منطقه بازدید کرد .