در حال بارگذاری...
بازگشت
     600 میلیارد ریال سرمایه گذاری در چالیدره به امضا رسید.

     

    طی تفاهم نامه با شرکت تعاونی دهیاری های شرق و غرب بخش مرکزی مشهد،600 میلیارد ریال سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری چالیدره به امضا رسید.

    در همین راستا پیشنهاد گردید از ظرفیت تعاونی دهیاری های شهرستان طرقبه شاندیز در ساخت ، بهره برداری و مدیریت اداری پروژه استفاده نموده و با اتحادیه دهیاری های شرق و غرب همکاری نماید.