در حال بارگذاری...
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی شرکت گردشگری نمونه چالیدره، با حضور مدیر عامل ، معاونت اداری و مالی و پرسنل شرکت چالیدره مراسم تودیع همکاران بازنشسته شاغل در این شرکت برگزار شد.

    محمد علی عبدی، با اشاره به لزوم اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در سازمان ها و نهادهای مختلف افزود: جا دارد از زحمات جناب آقایان پورتراب و نادری در شرکت گردشگری چالیدره که تاکنون  خدمات ویژه ای را از خود به یادگار گذاشته اند، قدردانی کنیم.