در حال بارگذاری...
بازگشت

    جلسه مدیران مناطق نمونه گردشگری کشور با حضور جناب آقای دکتر ارجمندی، مدیر کل مناطق نمونه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور