در حال بارگذاری...
بازگشت

    جلسه گردهمایی دهیاران منتخب استان خراسان رضوی برای اولین بار با حضور معاونت  محترم مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی، فرماندار محترم شهرستان طرقبه شاندیز، بخشدار بخش طرقبه، کارشناس امور روستایی فرمانداری  در مجموعه چالیدره با میزبانی تعاونی دهیاریها بخش طرقبه  برگزار گردید.