در حال بارگذاری...
بازگشت

     

     این نمایشگاه طی روزهای 26 الی 29 سپتامبر سال 2019 مصادف با 4 تا 7 مهرماه 98 به میزبانی شهر "وان" با حضور، کشورهای مانند ایران، عراق، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و نخجوان برگزار میگردد. 

    غرفه نمونه گردشگری خراسان رضوی ، چالیدره طرقبه نیز در پایون جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داشت.