در حال بارگذاری...
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی شرکت نمونه گردشگری چالیدره  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ،در تاریخ ۲۹ شهریورماه  با حضور مدیر عامل شرکت، معاونین، اعضای هیئت مدیره ، نماینده شورای اسلامی شهر طرقبه وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  دایا رهیافت برگزار گردید.

     درابتدای جلسه  گزارش فعالیت هیئت مدیره به اعضای مجمع توسط مدیر عامل شرکت و گزارش بازرس قانونی حسابرس مستقل  توسط نمایندگان موسسه حسابرسی دایا رهیافت مطرح شد ، در ادامه نیز توضیحات مربوطه توسط معاون مالی و اداری شرکت ارائه و صورت های مالی سال 1398 توسط اعضا مجمع تصویب شد.

    در پایان ضمن تعیین روزنامه کثیر الانتشار بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399 انتخاب گردیدند.