در حال بارگذاری...
بازگشت

    دکتر میثم کرمانی در این مراسم اظهار داشت: بسیار خرسندیم  که چنان مجموعه  ی توانمندی در حوزه گردشگری استان فعال بوده و افتخار ماست که سهام دار این مجموعه بزرگ هستیم .
    وی افزود: هر ۲۵ گردشگر داخلی و یا هر 6 گردشگر خارجی یک شغل ایجاد میکند و با توجه به حضور بیش از یک میلیون گردشگر در چالیدره بیش از 40 هزار شغل مستقیم و یا غیر مستقیم ایجاد نموده است.
    مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی گفت: هر گردشگر به اندازه 25 بشکه نفت می تواند برای کشور درآمد ایجاد نماید و در این خصوص امیدواریم شاهد روزهای پر رونق تری برای صنعت گردشگری کشور، استان و منطقه نمونه گردشگری چالیدره باشیم.
    کرمانی خاطر نشان کرد: این مجموعه نیز با توجه به فعالیت های مختلف در حوزه گردشگری توانسته  است جوانان و متقاضیان زیادی را مشغول بکار کنند و ما باید بتوانیم با ایجاد نواوری زمینه های شغلی را گسترش دهیم.