در حال بارگذاری...
بازگشت
    مراسم معارفه مسئول حراست شرکت نمونه گردشگری چالیدره برگزار گردید.

     

     

    طی جلسه ای با حضور مدیر عامل و معاونین منطقه نمونه گردشگری چالیدره ،  مدیر حراست سازمان همیاری شهرداری خراسان رضوی ، مدیران حراست شرکت های و موسسات تابعه، سیداحمد پور موسوی به عنوان مسئول حراست شرکت نمونه گردشگری چالیدره منصوب گردید.