در حال بارگذاری...
بازگشت

    جلسه ارکان مثلث اقتصادی شهرستان طرقبه شاندیز در خصوص رفع مشکلات مجموعه سافاری چالیدره برگزار گردید.