در حال بارگذاری...
بازگشت

    نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان های طرقبه شاندیز و چناران در جلسه ای که به منظور بررسی وضع موجود و مشکلات مجموعه چالیدره برگزار گردید بیان کرد: با توجه به شرایط چالیدره و سپری کردن دوران سخت کرونا که لطمه زیادی به پیکره مجموعه های گردشگری وارد کرد است، این منطقه باید برنامه ای منسجم برای دوران پسا کرونا داشته باشد .

    وی افزود: توسعه زیر ساخت های گردشگری، جذب سرمایه گذاران ، راهکارهای اجرایی در جهت برگرداندن آب از دست رفته و... میتواند از عوامل مهم رونق بخشی به این منطقه گردشگری باشد.

    دکتر امامی در پایان بیان کرد: منطقه نمونه گردشگری چالیدره باید بتواند نه تنها در سطوح ملی بلکه در سطوح بین المللی ظاهر و به یکی از قطب های گردشگری مهم تبدیل گردد ، که این امر دور از ذهن نبوده و مستلزم چشم انداز درست برای این منطقه می باشد و در کنار آن  به مشارکت همه جانبه مردم و مسئولین نیاز دارد ، ما نیز در کنار این مجموعه خواهیم بود تا بتوانیم با حمایت از این گونه مناطق گامی مثبت در جهت توسعه صنعت گردشگری کشور برداریم.