در حال بارگذاری...
بازگشت
   
  هر ساله تعداد زیادی از پرنده ها در زمستان به استان خراسان رضوی مهاجرت میکنن که تعدادی از این پرنده ها مهمان منطقه گردشگری چالیدره هستن.
  طی یک پایش کوتاه دو ساعته در منطقه گردشگری چالیدره ۲۵ گونه از پرندگان بومی و زمستان گذر شناسایی شدند.⁦
  پرندگان مشاهده شده در محدوده منطقه گردشگری چالیدره به شرح زیر می باشد:
   
  1- چنگر معمولی
  2- اردک کله سبز
  3- حواصیل خاکستری
  4- توکا سیاه
  5- توکا گلو سیاه
  6- توکا بزرگ
  7- توکا پشت بلوطی
  8- زردپره کوهی
  9- سهره جنگلی
  10- سهره دمگاه سفید
  11- دمجنبانک ابلق
  12- چرخ ریسک بزرگ
  13- بلبل خرما
  14- چکاوک کاکلی
  15- گنجشک درختی
  16- سار معمولی
  17- مینا
  18- کلاغ ابلق
  19- کلاغ سیاه
  20- غراب
  21- زاغی
  22- کبک
  23- یاکریم معمولی
  24- قمری خانگی
  25- کبوتر چاهی.