در حال بارگذاری...
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی منطقه نمونه گردشگری چالیدره با توجه به درخواست این شرکت، لایحه نرخ خدمات مجموعه در سال 1398 به شورای اسلامی شهر طرقبه تقدیم و قیمت های جدید مورد تصویب قرار گرفت . گفتنی است، اخرین مصوبه مجموعه چالیدره در خصوص نرخ خدمات مربوط به تابستان سال 1395 بود که با افزایش نرخ تورم سالانه، نرخ خدمات جدید اعلام گردیده است.