در حال بارگذاری...
بازگشت

    بازدید مسئولین ادارات شهرستان طرقبه شاندیز  از منطقه نمونه گردشگری چالیدره در ایام نوروز