در حال بارگذاری...
بازگشت
  اطلاعیه

  اطلاعیه 🏴

   

  بــاز دگر بـاره رســیــد اربـعـیــن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیــن

  شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن / جــان جــهــان بـــاد فدای حـسین . . .

   

  ضمن تسلیت اربعین حسینی به استحضار میرسانیم تعطیلی مجموعه نمونه گردشگری چالیدره به مناسبت روز اربعین به شرح زیر است:

   

  از اذان مغرب روز یکشنبه ۱۴۰۰/۷/۴ لغایت اذان مغرب روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۵