در حال بارگذاری...
بازگشت

    در جلسه هیات مدیره شرکت گردشگری نمونه چالیدره موضوعات، مسائل، چالش ها و راه کارهای مانع زدایی شرایط و سازوکارهای برگزاری مزایده برای غرفه های تفریحی، ساخت و تجهیز واحدهای اقامتی، وضعیت عملکردی در این ایام کرونا و ... در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
     جلسه هیات مدیره شرکت گرشگری نمونه چالیدره یکی از مجموعه های وابسته به سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با حضور محمد سنجری مدیر عامل سازمان، طاهری پور شهردار منتخب طرقبه، نمایندگان شورای اسلامی این شهر در هیات مدیره چالیدره، حمید رحیمیان مدیرعامل و ...، صبح امروز 6 شهریور ماه در محل رستوران چالی دو این مجموعه تفریحی برگزار شد.
    در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های انجام شده و آخرین وضعیت این مجموعه تفریحی گردشگری در شرایط کرونا، موضوعات، مسائل، چالش ها و آسیب هایی که شیوع این بیماری منحوس به ظرفیتهای خدماتی و اقتصادی این شرکت وارد کرده مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
    همچنین ساز وکارهای رفع موانع پیش رو و مسائل حوزه سرمایه گذاری، بهره برداری از غرفه ها، برنامه ریزی های آتی برای نحوه واگذاری و ساماندهی غرف خدماتی و تفریحی این مجموعه زیبای گردشگری توسط اعضای حاضر درجلسه بررسی شدند.
    ترکیب و نحوه تشکیل هیات مدیره جدید، اقدامات توسعه ای مختلف ازجمله ایجاد واحدهای اقامتی و تفریحات مختلف در فازهای ایجاد شده و همچنین اخذ مطالبات شرکت از بخش های مختلف و ... دیگر موضوعاتی بود که دراین جلسه در مورد آن گفتگو و اظهار نظر شد.