در حال بارگذاری...
بازگشت

    لیگ مسابقات قایقرانی خراسان رضویی جام سفیران آب در رشته دراگون بت و کانوپولو با همکاری سازمان اب منطقه ای استان خراسان رضویی به مناسبت هفته صرفه جویی در اب و روز قایقرانی با حضور تیم های استانی در منطقه نمونه گردشگری چالیدره برگزار گردید.